Autorizatie Laborator PRAM

Innspectoratul de Stat in Construtii autorizeaza Laboratorul de analize si incercari in constructii grad II apartinand SC ELMET ENERGIE SRL, pentru efectuarea de incercari si verificari instalatii si aparataje electrice (incercari IAE, detalii in anexa).

Elmet Energie – Autorizatie nr 2515

Atestat ANRE

In conformitate cu decizia ANRE:

  • de tip A pentru „incercari de echipamente electroenergetice”
  • de tip B pentru „proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiune de 0,4kV”
  • de tip C1B pentru „proiectare de linii electrice,aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV – 110kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV”
  • de tip C2B pentru „executare de linii electrice,aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV – 110kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV”
  • de tip E1 pentru „proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor”
  • de tip E2 pentru „executare de statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor”

Elmet Energie – Atestare ANRE

Certificare ISO 9001

SRAC certifica sistemul de management de mediu conform conditiilor din standardul ISO 9001.

Elmet Energie – Certificare SR EN ISO 9001

Certificare ISO 14001

SRAC certifica sistemul de management de mediu conform conditiilor din standardul ISO 14001.

Elmet Energie – Certificare SR EN ISO 14001

Certificare OHSAS 18001

SRAC certifica sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale aconform conditiilor din referentialul OHSAS 18001.

Elmet Energie – Certificare OHSAS 18001