Eoliana

Consultanta si managementul proiectelor de parcuri eoliene, pe parte electrica si pe parte de lucrari civile, studii, proiecte de realizare si executie a parcurilor eoliene si racordarea acestora la sistemul energetic.

Detalii tehnice

Proiecte la cheie pentru racordarea la SEN a parcurilor eoliene:

  • Studiul de incadrare in sistemul energetic (colaborare)
  • Obtinerea avizului tehnic de racordare de la operatorul de retea
  • Studiul de fezabilitate pentru statii de transformare ridicatoare, liniile de 110 kV si statiile de racordare in reteaua electrica de distributie
  • Proiect tehnic si caiet de sarcini
  • Detalii de executie
  • Executia lucrarilor proiectate
  • Probe si punere in functiune
  • Service in garantie si postgarantie
Referinte

Studiu fezabilitate, proiect tehnic, caiet sarcini:
– Centrala eoliana (45MWA) Podgoria, jud Buzau – statie 110 kV de conectare la Sistemul Energetic National
– Parc eolian (52MWA) Facaeni, jud Ialomita – statie ridicatoare si statie 110 kV de conectare la Sistemul Energetic National
Consultanta si management de proiect:
– Parc eolian Harsova, jud Constanta (72MVA)