Instalatii electrice

Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, caiet de sarcini si detalii de executie pentru distributia energiei electrice la joasa tensiune in cladiri si parcuri industriale, si executie lucrari de iluminat, automatizare si instalatii interioare.

Detalii tehnice

Lucrari la cheie pentru hale industriale, parcuri industriale, cladiri de birouri , complexe rezidentiale, locuinte individuale,etc, pe joasa tensiune:

  • Studii de fezabilitate
  • Proiect tehnic, caiet de sarcini – avizat de verificator de proiecte MLPTL si/sau MEF
  • Detalii de executie
  • Executie lucrari
  • Masuratori si probe pentru P.I.F.
  • Instalatii de paratraznet, legare la pamant
  • Instalatii de compensare a factorului de putere / baterii de condensatoare cu reglare automata
  • Instalatii de automatizare
  • Intocmirea documentatiei pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice

Service in garantie si post garantie.