Statii de transformare la 110kV

Proiecte la cheie pentru consumatori sau producatori de energie electrica care necesita statii de conexiuni si de transformare cu tensiunea superioara de 110 kV, incluzand: proiectare, executie, studii de incadrare in sistem, punere sub tensiune si consultanta si management de proiect.

Detalii tehnice
  • Elaborare (colaborare) studii de incadrare in sistemul energetic pentru noi consumatori sau pentru noi producatori de energie
  • Studii de prefezabilitate si fezabilitate (SF)
  • Elaborare proiecte tehnice (PT) , caiete de sarcini (CS) si detalii de executie (DE)
  • Obtinere certificate de urbanism, avize, acorduri, autorizatii de construire pentru lucrarile proiectate
  • Elaborare SF + PT + CS + DE pentru modernizarea statiilor existente
  • Executie de lucrari in statii de transformare , modernizari, inlocuiri de aprataj, reparatii
  • Executie statii noi de transformare
  • Service in garantie si postgarantie pentru toate lucrarile executate
Referinte

Lucrari in statiile de 110kV ale ENEL MUNTENIA (fost IDEB si IREB):
– Solex, Afumati; Masini Grele; IREMOAS; Drumul Taberei; Slobozia Nord
Executie statii noi sau modernizarea statiilor existente prin inlocuirea totala sau partiala a echipamentelor:
– Statii Enel Muntenia: INCREST Bucuresti, Buftea, Baneasa
– Statii Enel Banat: Faget
Proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, caiete de sarcini sau detalii executie)
– Statie de conexiuni de 110kV: Parcului Eolian de 45 MVA Podgoria jud. Buzau
– Statie de transformare 52MW + LEA 110kV + statie conexiuni – Facaeni jud. Ialomita
– Statii de 110kV – baterii de condensatoare de 20 kV: Slobozia, Urziceni, Fetesti, Tataru, Baneasa, Cobadin
– Statii de 110kV: Faclia, Dunarea, Chirnogeni